Wanneer is een inconformiteitstelling verplicht ?

 

 

-Bij de verkoop van een woning: de vorige eigenaar (of de actuële indien nog niet verkocht) is verplicht een controle te laten uitvoeren door een erkend organisme(ACA, Vinçotte, BTV, OCB...). Dit rapport moet zich daarna bij, de notaris bevinden die zich bezighoudt met de verkoop van de woning. Op dit rapport staan al de regels waar de installatie in overtreding is t.o.v. de AREI (Algemene regels voor elektrische installaties). De nieuwe eigenaar heeft vanaf de datum van verkoop 18 maanden de tijd om de installatie in conformiteit te brengen. De verzekering dekt de kosten niet die veroorzaakt worden  door een niet conforme installatie. De positieve controle moet doorgegeven worden aan de verzekering.

  

- Een inconformiteitstelling is ook nodig wanneer men een installatie wil versterken of aansluiten (in werkingstelling) aan het netwerk. Men moet rekening houden dat naast de inconformiteitstelling de versterking van de installatie ook een kost heeft. Hiervoor moet men zich bij de netwerkbeheerder (Eandis, Engie) informeren. Het is ook goed om te weten of men een driefasige aansluiting in plaats van monofasige kan laten uitvoeren.

- Wanneer de installatie ouder is dan 25 jaar

-De validiteit van een elektrische installatie is 25 jaar indien er geen modificaties zijn doorgebracht.

Een professioneel elektricien hoeft echter niet in het bezit te zijn van het rapport van de controle gezien hij verondersteld is de AREI uit het hoofd te kennen.

Een verslag van de AREI kan men bvb. op sites van control organismen vinden bvb. Vinçotte Link:https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/
 

Wat onmisbaar is voor een positieve controle zijn de plannen van de installatie.Het gaat over de ééndraads- en positieschema's van de installatie.

Er bestaan premies voor de renovatie van een elektriciteitsinstallatie: kijk of u er recht op hebt op volgende link:

 

Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/premies-voor-elektriciteit

Brussel: https://www.woneninbrussel.be/premies-en-voordelen/premies/renovatiepremies

 

                                                  voorbeeld plannen en documenten

Devis Gratuit/ Gratis bestek Tel 0487/71.89.12

Rapport 2.jpg