In conformiteitstelling: waarover gaat dit

Bij het conform stellen van een installatie baseert men zich zoveel mogelijk op de bestaande installatie waarbij men geen schade aanricht (sleuven boringen kabelgoten) of zo weinig mogelijk (in samenspraak met de klant). Men brengt de installatie in conformiteit door de functionaliteit en de veiligheid te maximaliseren: inbreuken t.o.v de conformiteit oplossen: stopcontacten aan de aarding brengen - opspeuren en oplossen van lekken (isolatieweerstand te laag) - nieuwe kabels trekken door de bestaande bebuizing - vervangen stopcontacten en schakelaars - Boren aarding indien niet aanwezig of meer dan 30 ohm - equipotentiële verbindingen (teller water, gas..) - nieuw verdeelbord plaatsen, plaatsen van differentiëel schakelaars en automaten, opmaken ééndraad- en positieschema's gevolgd door een controle van een erkend organisme.

Ervoor / Erna

ervoor-erachter.jpg
Tableu dworp.jpg